Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • Wij kennen en respecteren de reglementering die van toepassing is op onze sector, de internationale rechtsbeginselen van de rechten van de mens en de procedures en interne beleidsrichtlijnen van Elmos.
  • Wij garanderen dat onze dossiers (met name die dossiers die Persoonsgegevens bevatten) overeenkomstig de wet worden aangemaakt, gebruikt, bewaard en vernietigd.
  • Wij leven het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer na, garanderen de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie en maken geen misbruik van vertrouwelijke informatie die ons is overgemaakt.
  • Wij zorgen voor de bewaring en aanmaak van volledige, correcte, gepaste, getrouwe en begrijpelijke contracten, archieven en financiĆ«le gegevens.